Trinn 5: Posisjoneringen av det andre krysset av Rubiks Kube

rubiks cube - step5 - objI det siste trinnet har vi løst det andre krysset av Rubiks Kuben. I dette nye trinnet vil vi gjøre sånn at kryssets farger matcher med de midtre fargene. Vi vil bare fokusere på de hvite kantene på Kuben, uten å være oppmerksom på hjørnene.

  1. Roter det øverste laget av Rubiks Kuben inntil det er to kanter som sammenfaller med hverandre, fortsett å roter det øverste laget.
  2. Velg en av de følgende løsningene avhengig om de høyre posisjonerte kantene er ved siden av hverandre eller på motsatt side.

Disse er de mulige hendelsene:

Hendelse 1: Sammenfallende kanter

rubiks kube - trinn5-c1

Hendelse 2: Motsatte kanter

rubiks kube - trinn5-c2

Vi burde nå ha løst posisjoneringen av det andre krysset av Rubiks Kuben. Nå er det tid for å se løsningen av hvordan man skal plassere hjørnene i deres rette plass.