Trinn 4: Det andre krysset av Rubiks Kube

rubiks cube - step4 - objVi har allerede løst de første to lagene av Rubiks Kube. Målet vårt nå er at de fire kantene av det øverste laget har deres hvite side seende opp, å lager et hvitt kryss. Vi fokuserer bare på det hvite fjesets kanter, Uten å holde oppmerksomheten på hjørnene.

Det kan være fire hvite kanter på det øverste fjeset av Rubiks Kube, eller to, eller ingen. Om de fire kantene er hvite på det øverste fjeset, kan vi hoppe over det neste trinnet. Om det er to hvite kanter på det øverste fjeset av Rubiks Kube, velg en av de følgende løsningene avhengig av om kantene er ved siden av en annen eller på motsatt side.

Hendelse 1: Tilstøtende kanter

rubiks kube - trinn4-c1

Hendelse 2: Motsatte kanter

rubiks kube - trinn4-c2

Hendelse 3: Ingen av kantene er korrekte

Hvis det ikke hadde vært noen hvite kanter i det øverste fjeset av Rubiks Kube, utfør en av de to forrige løsningene og du vil få de to hvite kantene i det øverste laget. Til slutt, utfør løsningen avhengig av hendelsen du har valgt.

rubiks kube - trinn4-c3

Ved å gjøre dette, vil vi løse det andre krysset av Rubiks Kube. Nå er det tid for å se løsningen for posisjoneringen av det andre kryssets kanter.