Trinn 2: Det første fjesets hjørner av Rubiks Kube

rubiks cube - step2 - objNår vi har løst krysset på det første fjeset av Rubiks Kube, bør vi løse resten av det første fjeset ved å plassere hjørnene i deres posisjon et og et. Vi bør ikke plassere dem hvor vi vil fordi hvert hjørne har deres egen plass i Rubiks Kube.

rubiks kube - trinn2-1

På samme måte som i forrige trinn, følger vi disse løsningene. Ta hensyn til at må repetere dette trinnet fire ganger, en gang for hvert hjørne.

rubiks kube - trinn2-2

  1. Hold Rubiks Kuben så det gule fjeset er på toppen, og det hvite nederst.
  2. Søk i det nederste laget for et hjørne med fargen gul på seg. Vær oppmerksom på de tre fargene i hvert hjørne.
  3. Roter det nederste laget inntil hjørnet er ‘nedenfor’ dens posisjon.
  4. Velg en av de følgende løsningene:

Hendelse 1: Gul ser til venstre

rubiks kube - trinn2-c1

Hendelse 2: Gul ser til høyre

rubiks kube - trinn2-c2

Hendelse 3: Gul ser ned

rubiks kube - trinn2-c3

Merk: Om det ikke er noe gult hjørne i det nederste laget av Rubiks Kuben er det fordi de er på deres rette plass, på det øverste laget men ikke nødvendigvis riktig ‘rotert’. Putt et av hjørnene fra det nederste laget til det øverste (ved å gjøre den første løsningen for eksempel) på denne måten, det gule hjørnet vil flyttes til det nederste laget.

Repeter dette trinnet for hvert hjørne inntil du løser det første laget av Rubiks Kube. Nå er det på tide å se løsningene å bygge det andre laget.